Zamestnanci ÚAB

prof. XYZ

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

 • Vedúci katedry
 • Gestor predmetov: Biológia živočíšnej produkcie, Bunkové regulácie, Patofyziológia živočíchov, Toxikopatológia.
 • mail: peter.massanyi@uniag.sk
 • tel. č.: +421 37 641 4284
 • kancelária: AT_0_3F (Pavilon T - prízemie)
prof. XYZ

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

 • Zástupca vedúceho katedry
 • Gestor predmetov: Fyziológia výživy, Fyziológia výživy človeka, Fyziológia živočíchov, Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat.
 • mail: jaroslav.kovacik@uniag.sk
 • tel. č.: +421 37 641 4287
 • kancelária: AT_0_7F (Pavilon T - prízemie)
prof. XYZ

prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc.

 • Gestor predmetov: Biosenzory v biotechnológiách, Funkčná genomika živočíchov, Fyziologická genetika, Genetika fyziologických procesov, Hematológia.
 • mail: marcela.capcarova@uniag.sk
 • tel. č.: +421 37 641 4343
 • kancelária: AT_0_4F (Pavilon T - prízemie)
prof. XYZ

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

 • Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
 • Gestor predmetov: Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov, Endokrinológia reprodukcie, Fenogenetika, Fyziológia regulačných mechanizmov, Neurobiológia.
 • mail: adriana.kolesarova@uniag.sk
 • tel. č.: +421 37 641 4119
 • kancelária: AT_0_11F (Pavilon T - prízemie)
 • kancelária prodekanov: SD-AB_0_8 (Dekanát FBP - SD Antona Bernoláka)
prof. XYZ

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

 • Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 • Gestor predmetov: Fyziológia prežúvavcov, Imunobiológia, Molekulárna endokrinológia, Molekulová fyziológia, Molekulová imunológia, Vývojová biologia pre doktorandov.
 • mail: norbert.lukac@uniag.sk
 • tel. č.: +421 37 641 4349
 • kancelária: AT_0_10F (Pavilon T - prízemie)
 • kancelária dekana: SD-AB_0_1 (Dekanát FBP - SD Antona Bernoláka)
prof. XYZ

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

prof. XYZ

Doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD.

prof. XYZ

Ing. Michal Ďuračka, PhD.

prof. XYZ

Ing. Hana Greifová, PhD.

prof. XYZ

Ing. Tomáš Jambor, PhD.

prof. XYZ

Ing. Ladislav Kohút, PhD.

prof. XYZ

Ing. Anton Kováčik, PhD.

prof. XYZ

Ing. Monika Schneidgenová, PhD.

prof. XYZ

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

prof. XYZ

Ing. Katarína Tokárová, PhD.

prof. XYZ

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

prof. XYZ

Ing. Renáta Mamráková

prof. XYZ

Stanislava Mačkayová

 • Technický pracovník
 • tel. č.: +421 37 641 5817
 • kancelária: AT_0_19F (Pavilon T - prízemie)

Externí pracovníci ÚAB

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.

Dr. Francesco Vizzarri