Meno Zaradenie Telefón Kancelária Hlavný riešiteľ
Massányi Peter, prof. MVDr., DrSc. vedúci pracoviska, profesor +421 37 641 4284 AT_0_3F peter.massanyi@uniag.sk
Mamráková Renáta, Ing. administratíva +421 37 641 4286 AT_0_9F renata.mamrakova@uniag.sk
Zamestnanci
Capcarová Marcela, prof. Ing., DrSc. profesorka +421 37 641 4343 AT_0_4F marcela.capcarova@uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing., PhD. vedecko - výskumný zamestnanec +421 37 641 4343 AT_0_18F michal.duracka@uniag.sk
Greifová Hana, Ing., PhD. vedecko - výskumná zamestnankyňa +421 37 641 4288 AT_0_18F hana.greifova@uniag.sk
Jambor Tomáš, Ing., PhD. vedecko - výskumný zamestnanec +421 37 641 4925 ABT_1_2.31 tomas.jambor@uniag.sk
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD. docentka +421 37 641 4258 AT_0_8F anna.kalafova@uniag.sk
Kohút Ladislav, Ing., PhD. vedecko - výskumný zamestnanec +421 37 641 4987 ABT_0_1.107 ladislav.kohut@uniag.sk
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD. profesorka +421 37 641 5388 SD-Ak_0_108 adriana.kolesarova@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD. vedecko - výskumný zamestnanec +421 37 641 4367 AT_0_20F anton.kovacik@uniag.sk
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD. profesor +421 37 641 4287 AT_0_7F jaroslav.kovacik@uniag.sk
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD. profesor +421 37 641 4349 SD-Ak_0_107 norbert.lukac@uniag.sk
Mačkayová Stanislava upratovačka +421 37 641 5817 AT_0_19F stanislava.mackayova@uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD. odb. zamestnankyňa +421 37 641 4896 AT_0_17F monika.schneidgenova@uniag.sk
Slanina Tomáš, Ing., PhD. odborný asistent +421 37 641 4299 AT_0_5F tomas.slanina@uniag.sk
Tokárová Katarína, Ing., PhD. vedecko - výskumná zamestnankyňa +421 37 641 4958 ABT_1_2.32 katarina.tokarova@uniag.sk
Tvrdá Eva, Ing., PhD. vedecko - výskumná zamestnankyňa +421 37 641 4973 ABT_0_1.107 eva.tvrda@uniag.sk
Zemanová Jiřina, Ing., PhD. odborná asistentka +421 37 641 4282 AT_0_6F jirina.zemanova@uniag.sk
Doktorandi
Bažány Denis, Ing. doktorand +421 37 641 4288 AT_0_18F xbazany@uniag.sk
Behinská Katarína, Mgr. doktorandka +421 37 641 4899 AT_0_18F xbehinska@uniag.sk
Benko Filip, Ing. doktorand +421 37 641 4918 ABT_0_1.107 xbenkof@uniag.sk
Dianová Lucia, Ing. doktorandka +421 37 641 4288 AT_0_18F xdianova@uniag.sk
Dupák Rudolf, Ing. doktorand +421 37 641 4288 AT_0_18F xdupak@uniag.sk
Knížatová Nikola, Ing. doktorandka +421 37 641 4288 AT_0_18F xknizatovan@uniag.sk
Kováč Ján, Ing. doktorand +421 37 641 4288 AT_0_18F xkovacj6@uniag.sk
Lenický Michal, Ing. doktorand +421 37 641 4987 ABT_0_1.107 xlenicky@uniag.sk
Mihaľ Michal, Ing. doktorand +421 37 641 4899 AT_0_18F xmihal@uniag.sk
Šimonová Nikoleta, Ing. doktorandka +421 37 641 4288 AT_0_18F xsimonovan1@uniag.sk