Možnosť analýz

Hematologický profil

Komplexné hematologické vyšetrenie zahŕňajúce:

 • WBC, celkový počet leukocytov; LYM, počet lymfocytov; MID, počet monocytov; GRA, počet granulocytov; LYM%, relatívne percento lymfocytov; MI%, relatívne percento monocytov; GRA%, relatívne percento granulocytov;
 • RBC, celkový počet erytrocytov; HGB, hemoglobín; HCT, hematokrit; MCV, stredný objem erytrocytov; MCH, farbivo erytrocytov; MCHC, koncentrácia hemoglobínu v strednej populáci buniek; RDWc, distribúcia šírky erytrocytov;
 • PLT, počet trombocytov; PCT, percento trombocytov; MPV, stredný objem trombocytov; PDWc, distribúcia šírky trombocytov.

Biochemický profil

Komplexné biochemické vyšetrenie zahrňajúce:

 • Celkové bielkoviny
 • Albumíny
 • Celkový cholesterol
 • LDL-cholesterol
 • HDL-cholesterol
 • Triglyceridy
 • Kyselina močová
 • Močovina
 • Fosfor
 • Horčík
 • Vápnik
 • Draslík
 • Sodík
 • Chloridy
 • Glukóza
 • GGT (gamma-glutamyltransferáza)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • AST (aspartát transamináza)
 • ALT (alanín transamináza)
 • CK (kreatín kináza)

Oxidatívny a antioxidačný profil

Oxidatívny a antioxidačný profil zahŕňajúci:

 • Celkový oxidatívny status (TOS)
 • Celkový antioxidačný status (TAS)
 • Superoxiddizmutáza (SOD)
 • Glutatión peroxidáza (GPx)
 • Glutatión reduktáza (GR)
 • Kataláza (CAT)
 • Kyselina močová (UA)
 • Celkový bilirubín (Bili)
 • FRAP (železo redukujúca antioxidačná kapacita)
 • Malondialdehyd (MDA)

Hormonálny profil

Komplexné vyšetrenie hormonálneho profilu zahŕňajúce:

 • Progesterón
 • Testosterón
 • Androstenedion
 • DHEA-S (dehydroepiandrosterón sulfát)
 • Prolaktín
 • FSH (folikulostimulačný hormón)
 • LH (luteinizačný hormón)
 • 17-beta-estradiol
 • Kortizol

Zápalové markery

Vyšetrenie zápalových markerov.

 • IL-6 - interleukín 6
 • IL-8 - interleukín 8
 • CRP - C reaktívny proteín

Spermatologické vyšetrenie

Stanovenie kompletného spermiogramu cicavcov, vtákov, rýb:

 • objem, osmotický tlak, pH ejakulátu
 • koncentrácia spermií
 • CASA parametre pohyblivosti spermií
 • viabilita spermií
 • morfológické vyšetrenie spermií

Študuj u nás

Prečítaj si viac

Možnosti štúdia na FBP - brožúra