Krátke video o nás

Nahliadnite do našej každodennej práce.

Uznanie pre zamestnancov nášho ústavu

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 14. decembra 2021, slávnostne odovzdal ocenenia – Cenu dekana za rok 2020 pracovníkom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj FBP SPU v Nitre, prispeli k rozvoju vzdelanosti a vedy na Slovensku, významnou mierou sa podieľali na rozvoji spolupráce FBP SPU v Nitre s inými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí alebo dosiahli významné výsledky v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. Medzi týchto ľudí sa zaradili aj zamestnanci nášho ústavu.

Nová docentka na ÚAB

S účinnosťou od 1. januára 2022, bol našej kolegyni Ing. Jiřine Zmenovej, PhD. priznaný vedecko-pedagogický titul docent. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Rektorka SPU v Nitre ocenila výnimočných študentov pri príležitosti Dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt univerzity. Medzi ocenených študentov patrí aj doktorandka našej katedry Ing. Nikola Knížatová.

JMBFS oslavuje 10 rokov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva už 10 rokov vydáva časopis The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (ISSN 1338-5178).

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. vkd.uniag.sk

Viva La Science 2021 - Letná škola

Po mesiaci nabitom zaujímavými prednáškami, interaktívnymi workshopmi, poučnými seminármi a akčnými miniprojektami nám ostáva sa už len srdečne poďakovať - prednášajúcim, ktorí k nám pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, kolegom, ktorí si prichystali perfektné workshopové a laboratórne aktivity, ale predovšetkým Vám - štutentom za to, že ste prišli a zažili s nami úžasné augustové dobrodružstvo. #vivalascience2021.

Ťažké kovy, nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudskú výživu

Pozrite si diskusiu troch odborníkov, ktorá sa uskutočnila v Talianskom meste Sassari s účasťou prof. Petra Massányiho, DrSc.

Ing. Michal Ďuračka sa zaradil do klubu Zvedavec roka

20.12.2019 občianske združenie ŽIJEMVEDU.SK v rámci konferencie Žijem vedu naživo 2019,vyhlásilo ocenenie, ktorým chce podporovať PhD. študentky a PhD. študentov v rozvíjaní ich vedeckej kariéry na Slovensku. Skvelé tretie mesto obsadil náš dokrorand Ing. Michal Ďuračka.