VIII. Rizikové faktory potravového reťazca - 17.09. 2008