Harmonogram výučby AR 2009/2010

Učebné texty:

Fyziológia krvi

Zloženie GIT

Trávenie v predžalúdkoch

Mikrobiálna feremenácia v predžalúdkoch

Enzymatické trávenie

Intermediárny metabolizmus živín

Premena energie

Laktácia

Otázky na skúšku