Fyziológia regulačných sústav

 

Učebné texty:

Fyziológia zmyslov

Hypotralamo-hypofyzárny systém

Neurohypofýza

Fyziológia štítnej žžazy

Nadobličky

Otázky na skúšku