Biológia živočíšnej produkcie

Učebné texty:

Charakteristika živej hmoty

Chemické zloženie živej hmoty

Formy existencie živej hmoty

Charakteristika živočíšnej bunky

Procesy prebiehajúce v živočíšnych bunkách

Všeobecná histológia

Základy embryológie

Anatomické názvoslovie

Krv a lymfa

Kardiovaskulárny systém

Dýchanie

Trávenie a vstrebávanie I

Trávenie a vstrebávanie II

Trávenie a vstrebávanie III

Regulačné mechanizmy I

Regulačné mechanizmy II

Vylučovanie

Biológia reprodukcie

Otázky na skúšku 2007/2008