ANIMAL PHYSIOLOGY 2011

 

Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov - Animal Physiology

2005 (abstrakt, zborník)

2007 (abstrakt, zborník)

2009 Slovak Journal of Animal Science

2011

2013 Kežmarské žľaby

2015 Kežmarské žľaby

XV. RISK FACTORS OF FOOD CHAIN

XV. Rizikové faktory potravového reťazca

I.      2001 - Nitra, Slovakia,

II.     2002 - Nitra, Slovakia,

III.    2003 - Nitra, Slovakia, (abstrakt, zborník)

IV.    2004 - Nitra, Slovakia, (abstrakt, zborník)

V.     2005 - 06.10.2005, Nitra, Slovakia, (abstrakt, zborník)

VI.    2006 - 12.10.2006, Nitra, Slovakia, (abstrakt, zborník)

VII.   2007 - 11.10.2007, Topolčianky, Slovakia, (abstrakt, zborník)

VIII.  2008 - 17.09. 2008, Krakow, Poland (abstrakt)

IX.    2009 - Račková dolina, Slovakia (Potravinárstvo Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4)

X.     2010 - 18 -19. 09. 2009, Nitra, Slovakia (abstrakt, zborník)

XI.    2011 - Iwonicz, Poland

XII.   2012 - Topolčianky, Slovakia

XIII.  2013 - Gödöllő, Hungary

IVX.  2014 - 9-10. 10. 2014, Jaworze, Poland

XV.   2015 -

 

Uhrínov deň - konferencia

11. September 2008, Nitra 

Zborník