Katedra fyziológie živočíchov - Department of Animal Physiology

 Fakulta biotechnológie a potravinárstva -  Faculty of Biotechnology and Food Sciences